Skip to main content

Børn i terapi

Også børn kan have brug for støtte og et frirum. Et sted, hvor de kan tale med en voksen uden for familien. Som psykoterapeut arbejder jeg for at hjælpe dit barn med at skabe overblik og ro. For at skabe det bedste grundlag for at hjælpe barnet, har jeg altid først en samtale med den ene eller begge forældre. Her kan jeg høre om det problem, der har ramt barnet, hvornår og i forbindelse med hvad problemet viser sig, hvordan det påvirker barnet og dermed hele familien, samt hvilke konsekvenser det har i forhold til det, barnet plejer at gøre, kunne eller turde.

Når barnet kommer til den første samtale, er en eller begge forældre altid med. Hvorvidt de skal være det fremover, eller noget af tiden, afhænger af både problematik, problemets omfang og behovet for at inddrage forældrene aktivt i kampen mod det problem, der plager barnet. De fleste børn giver ofte efter første gang udtryk for, at forældrene meget gerne må gå nedenunder på Biblioteket eller gå ud at købe ind.

Jeg gør meget ud af at skabe en hyggelig og tillidsfuld atmosfære for barnet, så det får lyst til at tale med mig, og det er min erfaring, at de allerfleste børn bliver meget glade for at komme hos mig. Ikke mindst fordi de oplever, at vi sammen kan overvinde det, der plager og irriterer barnet.

Det er vigtigt for mig at fortælle barnet, at det ikke er barnet, der er problemet, men at der er et problem, der har ramt barnet, og at det er det problem, vi skal hjælpe hinanden med at løse.

Skilsmisse

Børn oplever forældrenes skilsmisse som et stort tab. Dette gælder, uanset hvilken alder barnet har, og uanset hvordan forældrenes samliv har været op til bruddet. Børn opfatter familien som verdens trygge midtpunkt, og derfor vil de fleste børn i skilsmisseperioden opleve stor utryghed og splittelse. I samtaleterapien kan barnet få et frirum med en voksen, som inviterer barnet til at tale om situationen og få det bedste ud af den nye situation og til at forholde sig til, hvordan det bedst kan navigere i livet hos far og livet hos mor.

Dødsfald

Når børn mister et menneske, de holder af, eller er på vej til det, bliver hverdagen totalt forandret. Børnenes historie bliver en anden, og en ny historie skal fortælles. I samtaleterapien sætter barnet ord på, hvad det har mistet, hvad det betød, hvad barnet husker det menneske for, den forandrede hverdag og håbet for fremtiden.

Bekymringer og angst

Alle bekymrer sig, men nogle børn bekymrer sig så meget, at de kan have svært ved at udfolde sig. En lille bekymring kan vokse sig til en stor bunke problemer, som børn ikke aner, hvordan de skal komme af med, og problemerne kan gøre, at barnet ikke kan komme i skole eller gøre de ting, det plejer. I samtaleterapien lærer barnet nye og effektive teknikker til at styre angsten. Når et barn plages af bekymringer, er resten af familien også plaget. Derfor inviteres barnets forældre ofte med i samtaleterapien, idet de er vigtige assistenter i bekæmpelsen og overvindelsen af bekymringerne.

Selvfølelse

Selvfølelse handler om den bevidsthed, barnet har om sig selv: Sine evner, tanker, følelser, behov og drømme om at kunne lide sig selv, som det er. Om at have en stærk kerne indeni. Når et barn har en god selvfølelse, har det mere ro i sindet og er ikke så nemt at vælte omkuld. Men børn kan komme ud for oplevelser og hændelser, hvor de bliver i tvivl om sig selv og deres eget værd. Dette kan eksempelvis være gennem mobning. Her bliver mange børn udelukket fra de andres fællesskab, og dette kan ødelægge livsglæden for enhver. Her er det en stor hjælp for barnet at arbejde med problemet i samtaleterapi, så det kan se sig selv i et andet og bedre lys og derved bryde de gamle mønstre.

Jeg hedder Henny Nørgaard og er psykoterapeut MPF. Dette betyder, at jeg er medlem af Psykoterapeut Foreningen, og det er din garanti for, at jeg er veluddannet og har lang klinisk erfaring.

Jeg tilbyder tre ting:

Samtaleterapi
Undervisning
Bøger

Omdrejningspunktet for hele mit virke er, at der altid er en sprække til liv og lys – uanset hvor vanskelig situationen må være.