Voksne i terapi

Voksenlivet er givende, flot og spændende, men det kan også være hårdt, indviklet og sårbart. Samtidig har du mange livsfortællinger med dig – på godt og ondt. I samtaleterapien arbejder du med dine problemhistorier og tanker om handlinger og identitet. Men midt i det vanskelige udfolder du også flere og rigere historier, så du finder muligheder, lettelse, mening og mod.

Som psykoterapeut arbejder jeg for at hjælpe dig med at skabe mening i den måde, som du foretrækker at leve på. Sammen skaber vi flere og rigere fortællinger og alternativer til de problematiske fortællinger.

Tab og sorg

Kærligheden har en pris. Alle former for brud i nære relationer gør ondt, hvad enten der er tale om dødsfald eller skilsmisse. Sorg tager tid, og mange har brug for at bearbejde deres tab. I terapien sætter du ord på, hvad du har mistet, og hvad det betød. Hvis du og din partner er gået fra hinanden, er der ofte mange følelser i spil. Uanset om du er den, der blev gået fra, den der gik, eller I var enige om bruddet. I terapien kan få talt om det forandrede liv og tankerne om fremtiden, så du på ny får styrke og mod til at leve.

Et presset liv

Hverdagen er fyldt med gøremål omkring børn, arbejde, karriere og praktiske ting. Den ene dag tager den anden. Konflikterne i parforholdet optrappes. Hvor blev glæden, roen, kærligheden og de gode samtaler af? Måske er tanken om at gå fra hinanden ikke fjern. Når drømme og mål drukner i hverdagens ræs, rammes mange voksne af stress. I terapien får du hjælp til at afstemme tempo og forventninger samt skabe plads til glæde og nærvær.

Opvækst

Ikke alle voksne har kun oplevet kærlighed og varme i barndommen. Måske var opvæksten præget af sygdom, alkohol eller misbrug. Måske var det nødvendigt at påtage sig et så stort ansvar, at der ikke var plads til at være barn. Voksne med for lidt omsorg i barndommen kan have svært ved at synes om sig selv, turde tro på andres kærlighed og indgå i relationer. Gennem terapien oplever du, at det, du oplevede den gang, ikke behøver at bestemme over dig for altid.

Midt i livet

Du står midt i livet. Måske lever du i et parforhold, måske lever du alene. Har du børn, er de måske flyttet hjemmefra eller gør det inden længe. Dine forældre er gamle, eller du har mistet dem. Du er på vej ind i en anden fase af dit liv og oplever, at du ikke kan klare alt det, du synes er nødvendigt. For mange er arbejdet en stor del af deres liv og identitet. Derfor er det ofte vanskeligt ikke at være en del af arbejdslivet mere. For hvem er jeg så? Og hvad skal jeg stille op med mit liv? Dette spørger mange sig selv om. Modløshed kan komme til at fylde hverdagen. I terapien får du hjælp til at afklare, hvem du er nu, hvad din identitet også er, og hvad du ønsker at fylde dit liv med.

Skilsmisse

Det er hårdt at skulle skilles fra den, I troede, I skulle dele resten af livet med. Uanset om det er en fælles beslutning eller ej, kan det bedst beskrives som en livskrise – en overgang fra et sted i livet til et andet. I forbindelse med sådanne overgange kan det i en periode være svært at finde fodfæste. En skilsmisse er endnu hårdere, når der er børn involveret. For med jeres beslutning om at gå fra hinanden har I også taget en beslutning for jeres barn. En beslutning med vidtrækkende konsekvenser. Men I har et dejligt barn, som I elsker, og som I uanset skilsmissen stadig er fælles om at tage vare på, fordi jeres forældreskab rækker ud over bruddet med hinanden. I terapien får I hjælp til at være de forældre, I ønsker at være for jeres barn og til at få talt om, hvad der kan være det bedste for jeres barn.

At være forældre

Det er en helt speciel og lykkelig følelse at blive forældre, og alle forældre ønsker at give deres børn det bedste. Det er imidlertid en stor omvæltning at gå fra at være to til tre eller flere. Det kan være hårde tider med magtesløshed, bekymringer, kaos, modstridende følelser, begrænsninger, manglende sexliv og tosomhed. I terapien får du hjælp til at få det gode familieliv til at hænge sammen med en travl hverdag og dit arbejdsliv.

Jeg kan hjælpe dig med at finde løsninger på de spørgsmål, der som mor eller far ofte trænger sig på. Det kan være om den vigtige tilknytning, opdragelse, opstart i vuggestue eller børnehave, adfærd, bekymringer for barnets trivsel, relationer til bedsteforældre eller kammerater, angst hos dit barn og teenagealderen.

Jeg hedder Henny Nørgaard og er psykoterapeut MPF. Dette betyder, at jeg er medlem af Psykoterapeut Foreningen, og det er din garanti for, at jeg er veluddannet og har lang klinisk erfaring.

Jeg tilbyder tre ting:
Samtaleterapi
Undervisning
Bøger

Omdrejningspunktet for hele mit virke er, at der altid er en sprække til liv og lys – uanset hvor vanskelig situationen må være.

PSYKOTERAPEUT HENNY NØRGAARD   |   HASSERIS BYMIDTE 3,1, 9000 AALBORG    |   TLF: +45 51 92 64 21   |   EMAIL:PSYKOTERAPEUT.HENNY@GMAIL.COM