Skip to main content

Når børn mister

De fleste skoler og institutioner har udarbejdet en omsorgsplan. En uundværlig handleplan, der træder i kraft, når et barn eller en voksen oplever alvorlig sygdom, ulykke, død eller andre former for tab. Nu er tiden måske inde til at vurdere, om omsorgsplanen fungerer, og om der er noget, der skal ændres eller tilføjes. Måske skal der udarbejdes en ny, hvor der eksempelvis også tages højde for det faktum, at mindst hvert tredje barn kommer ud for den sorg, det er, at mor og far går fra hinanden.

Forskellige sorgteorier belyses. Blandt andet tosporsmodellen og det at bevæge sig i både sorgens og livets rum. Der vil endvidere blive arbejdet med begrebet remembering. Vi vil arbejde med, hvad det er, I kan tale med børnene om, og hvordan I får modet til at turde være i og handle på det, der er svært. Dels ud fra omsorgsplanen, dels ud fra det der ikke altid kan nedskrives i en omsorgsplan, men som måske bedst beskrives med det, jeg kalder for hjertets dannelse.

På både kurset og temadag/-aften sættes der derfor fokus på, hvad det er, der er på spil, når børn mister. Herunder arbejdes der med:

  • Tilknytning
  • Reaktioner
  • Tab og sorg hos børn i forhold til alder, udvikling og køn
  • Hvem der har mistet hvad, hvornår og hvordan

Jeg hedder Henny Nørgaard og er psykoterapeut MPF. Dette betyder, at jeg er medlem af Psykoterapeut Foreningen, og det er din garanti for, at jeg er veluddannet og har lang klinisk erfaring.

Jeg tilbyder tre ting:

Samtaleterapi
Undervisning
Bøger

Omdrejningspunktet for hele mit virke er, at der altid er en sprække til liv og lys – uanset hvor vanskelig situationen må være.